DỊCH VỤ

XÂY DỰNG HẠ TẦNG, NHÀ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

Sản xuất gia công
nhà thép tiền chế, kết cấu thép

Gia công sản xuất
cấu kiện kim loại

Cho thuê kho, nhà xưởng

Gia công sản xuất cấu kiện kim loại

Cầu trục dầm đơn
Cầu trục dầm đơn
Cau truc dam doi
Cầu trục dầm đôi
Cau truc dam don
Cau truc dam doi
Sản phẩm khác từ thép