PROJECTS

nhà máy sản xuất kính cán hoa

Glass Production Factory (phase 1)

nhà xưởng may của u-world sport

Garment Factory (phase 1) of U-World Sport

Hữu Toàn Group

Factories and infrastructure of HuuToan Group

nhà máy sơn hà chu lai

Son Ha Chu Lai Factory

IMG_0012

Chu Lai Airport Expansion and Renovation

Xưởng SX Cấu kiện bê tông đúc sẵn

Concrete Product Factory

nhà máy dược bình định

BINH DINH PHARMACEUTICAL FACTORY

Nhà thép tiền chế Oriental Commerce Vina

Oriental Commerce Vina Ltd Co.

Xây dựng hạ tầng BVĐKTW Quảng Nam

SOME OTHER PROJECTS